Ыйык Куран icon

Ыйык Куран

★★★★★
★★★★★
(4.67/5)

2.0Free1 month ago

Download Ыйык Куран APK latest version Free for Android

Version 2.0
Update
Size 5.67 MB (5,947,062 bytes)
Developer Avisa Technologies
Category Apps, Books & Reference
Package Name com.kuran
OS 4.0.3 and up

Ыйык Куран APPLICATION description

Kyrgyz tiline kotorulgan Kuran. Bul kitepte 114 sүrөө bar
Куран (ар. куран – окуу, «Кудайдын аяны») – исламдын ыйык китеби. Куранда Алла өз аянын пайгамбар Мухаммедге сөзмө-сөз айтып төгүп берет. Кудай жана дүйнө тууралуу чындыкты адамзатка айтып берүү үчүн пайгамбарлар аталган атайы адамдар тандалып алынган. Пайгамбарлардын эң кичүүсү Мухаммед болгон. Мухаммедге чейинки байыркы пайгамбарлар катары ислам дини иудаизмдин жана христианчылыктын ыйык пайгамбарларын тааныйт. Мисалы, Адам, Нук (Ной), Ибрагим (Авраам), Лот, Муса (Моисей), Давид, Сулайман (Соломон), Иса (Иисус). Бирок, аталган пайгамбарлардын окуусу алардын шакирттери тарабынан бурмаланып кеткен. Ошондуктан мусулмандар еврейлер менен христиандарды Кудайдын аянына эмес, «кагаздагы жазууга ишенген» адамдар деп аташат. Пайгамбарлардын ичинен Мухаммеддин гана окуусу бурмаланбаган туура окуу деп көр-сөтүшкөн. Исаны пайгамбар деп таануу менен ислам дини христиандардын Иисус Христос Кудайдын уулу деген окуусуна жана Ыйык Үчбирдикке (Троицага) каршы турат: Куранда «жалгыз Кудай балалуу боло албайт жана анын курбусу болбосо, Иисус кантип төрөлмөк», – деп белгиленген. Курандын негизин Мухаммед пайгамбардын акыл-насааттары, олуячылыктары, дин окуусу жана притчалары түзөт. Пайгамбар жазганды, окуганды билбеген сабатсыз адам болгон. Ошондуктан анын сөздөрү жана иштери жардамчылары тарабынан пальманын жалбырактарына жана таштын бетине жазылып алынган да, кийин кагаз бетине көчүрүлгөн. Мухаммеддин шакирттери ал тексттерди жаттап, эски араб поэзиясын көркөм окугандай кырааты менен айта билишкен.

коран на кыргызском - куран кыргызча - القران بالقيرغيزية - القرآن بالقيرغيزية - القرآن قيرغيزي - koran in kyrgyz
↓ Read more
Ыйык Куран screen 1 Ыйык Куран screen 2 Ыйык Куран screen 3 Ыйык Куран screen 4 Ыйык Куран screen 5 Ыйык Куран screen 6 Ыйык Куран screen 7 Ыйык Куран screen 8 Ыйык Куран screen 9

Old versions

Version Size Update
⇢ 1.4 (1 variants) ↓ 1.42 MB ◴ 6 years ago
⇢ 2.0 (4 variants) ↓ 5.67 MB ◴ 1 month ago