آزمون راهنمایی و رانندگی 96 - 97 Apk

آزمون راهنمایی و رانندگی 96 - 97 iconShow qr code
آزمون راهنمایی و رانندگی 96 - 97 qrcode
Follow UpdatesRequest Updates

0

2 votes, 4.5/ 5
Download Now

آزمون راهنمایی و رانندگی 96 - 97 v1.1 Apk screenshots

آزمون راهنمایی و رانندگی 96 - 97آزمون راهنمایی و رانندگی 96 - 97آزمون راهنمایی و رانندگی 96 - 97آزمون راهنمایی و رانندگی 96 - 97آزمون راهنمایی و رانندگی 96 - 97آزمون راهنمایی و رانندگی 96 - 97

The description آزمون راهنمایی و رانندگی 96 - 97 Apk

✅ بخش های برنامه آزمون 96 :


1. دو مرحله آزمون مقدماتی و اصلی آیین نامه

2. آزمون مقدماتی 18 مرحله 24 سوالی

3. مرحله اصلی 20 مرحله 30 سوالی

4. بخش تابلوها در 9 گروه مجزا .برچسب ها . تابلوهای اخباری . تابلوهای انتظامی.تابلوهای اخطاری.تابلوهای محلی.تابلوهای راهنمای مسیر.مفهوم رنگها.تابلوهای مکمل.مفهموم شکلها. طبق آخرین تغییرات

5. مطالب فنی در سه دسته . تئوری.فنی.عملی

6. رابط کاربری کاملا دل نشین و ساده

7. نحوه صحیح آزمون و زبان بندی طبق آزمون های معتبر.

8. امکان زوم بر روی هر تابلو

9. آخرین تغییرات مطابق با سال 96 می باشد ✅ the test program 96:


1. Two main stage of preliminary test and Regulations

18 Step 2. Preliminary test 24 questions

3. Main Stage 20 Stage 30 questions

4. The label of the section in 9 groups. Traffic News. Antzamy.tablvhay boards Akhtary.tablvhay Mhly.tablvhay Msyr.mfhvm guide Rng·ha.tablvhay Mkml.mfhmvm forms. According to the latest changes

5. The technical content in three categories. Tyvry.fny.mly

6. The user interface is quite simple living and heart

7. How to properly test and the test of authentic language.

8. Ability to zoom in on each panel

9. 96 years is consistent with recent changes

آزمون راهنمایی و رانندگی 96 - 97 1.1 APK Download BoxBack top

  • 1.1
  • Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich (SDK: 15)
  • February 14, 2018
  • 51079725E411223B4303614E261BBEB68FE81310
  • c23bfb4ad358d6e4849ba0978c52a9c6
  • آزمون راهنمایی و رانندگی
  • View Permissions
Social Networks