BaoVietPay Pro Apk

BaoVietPay Pro iconShow qr code
BaoVietPay Pro qrcode
Follow UpdatesRequest Updates

0

0 votes, 3/ 5
Download Now

BaoVietPay Pro v1.1.1 Apk screenshots

BaoVietPay ProBaoVietPay ProBaoVietPay ProBaoVietPay ProBaoVietPay Pro

The description BaoVietPay Pro Apk

BaoVietPay Pro là ứng dụng chuyên biệt dành cho các Đại lý, Tư vấn viên của Bảo Việt.
BaoVietPay Pro giúp các Đại lý, Tư vấn viên của Bảo Việt có thể nộp tiền Bảo hiểm thu từ khách hàng về tài khoản chuyên thu Tập đoàn Bảo Việt đồng thời được thực hiện các giao dịch cho Khách hàng qua ứng dụng một cách nhanh chóng, an toàn, đơn giản, mọi lúc mọi nơi.
Tiện ích dịch vụ:
- Thu tiền theo ấn chỉ thường
- Thanh toán cước viễn thông Viettel và ngoại mạng
- Bán thẻ Game cho khách hàng
- Thực hiện các giao dịch tiền mặt như chuyển tiền/ giao tiền/ nạp tiền vào tài khoản ngân hàng cho khách hàng.
- Thanh toán hóa đơn dịch vụ ( hóa đơn Điện, Nước, trả góp tài chính……….)
- Chức năng tiện ích gồm tra cứu, báo cáo hỗ trợ các Kênh trong quá trình bán hàng.

BaoVietPay Pro 1.1.1 APK Download BoxBack top

 • 1.1.1
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • February 20, 2020
 • 080543ADC6EE782DC56EA44AB1FE060D3CB94C91
 • a012674bb1adaa031bdb3fef1500eea6
 • BaoVietPay Pro là ứng dụng chuyên biệt dành cho các Đại lý, Tư vấn viên của Bảo Việt.

  Tiện ích dịch vụ:
  - Thu tiền theo ấn chỉ thường
  - Thanh toán cước viễn thông Viettel và ngoại mạng
  - Bán thẻ Game cho khách hàng
  - Thực hiện các giao dịch tiền mặt như chuyển tiền/ giao tiền/ nạp tiền vào tài khoản ngân hàng cho khách hàng.
  - Thanh toán hóa đơn dịch vụ ( hóa đơn Điện, Nước, trả góp tài chính……….)
  - Chức năng tiện ích gồm tra cứu, báo cáo hỗ trợ các Kênh trong quá trình bán hàng.
 • View Permissions
 • 1.1.0
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • December 11, 2019
 • 080543ADC6EE782DC56EA44AB1FE060D3CB94C91
 • c41ddad99865a7af8f67b20755d20e55
 • BaoVietPay Pro là ứng dụng chuyên biệt dành cho các Đại lý, Tư vấn viên của Bảo Việt.

  Tiện ích dịch vụ:
  - Thu tiền theo ấn chỉ thường
  - Thanh toán cước viễn thông Viettel và ngoại mạng
  - Bán thẻ Game cho khách hàng
  - Thực hiện các giao dịch tiền mặt như chuyển tiền/ giao tiền/ nạp tiền vào tài khoản ngân hàng cho khách hàng.
  - Thanh toán hóa đơn dịch vụ ( hóa đơn Điện, Nước, trả góp tài chính……….)
  - Chức năng tiện ích gồm tra cứu, báo cáo hỗ trợ các Kênh trong quá trình bán hàng.
 • View Permissions
 • 1.0.9
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • September 19, 2019
 • 080543ADC6EE782DC56EA44AB1FE060D3CB94C91
 • 353627ea3070e17e38ad532c68b07ee1
 • View Permissions
 • 1.0.8
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • August 15, 2019
 • 080543ADC6EE782DC56EA44AB1FE060D3CB94C91
 • 6e49b1b66da401fb5a7bcf9c027dcf03
 • View Permissions
 • 1.0.6
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • August 12, 2019
 • 080543ADC6EE782DC56EA44AB1FE060D3CB94C91
 • e4ac1898a23d1d9c1e5fa653172e7707
 • View Permissions
 • 1.0.4
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • August 7, 2019
 • 080543ADC6EE782DC56EA44AB1FE060D3CB94C91
 • 0c96910b210fd6a428bc96a091d8dc89
 • View Permissions
 • 1.0.0
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • April 3, 2019
 • 080543ADC6EE782DC56EA44AB1FE060D3CB94C91
 • 87ff735f0a22e97c88cbdcbea6a5ab36
 • View Permissions
Social Networks