CaMau-G (Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau) Apk

CaMau-G (Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau) iconShow qr code
CaMau-G (Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau) qrcode
Follow UpdatesRequest Updates

0

0 votes, 0/ 5
Download Now

CaMau-G (Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau) v1.0.5 Apk screenshots

CaMau-G (Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau)CaMau-G (Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau)CaMau-G (Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau)CaMau-G (Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau)

The description CaMau-G (Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau) Apk

Ứng dụng chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau cung cấp cho bà con các thông tin chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. -Thông tin về tình hình phòng chống dịch bệnh, thông tin tiêm phòng, thông tin về thời tiết, ...

CaMau-G (Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau) 1.0.5 APK Download BoxBack top

 • 1.0.5
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • March 11, 2020
 • 7D9B07714F9E45728FEA3242E85C9CFB4F84F543
 • b9cd7b635578f77f89337d7f2050addd
 • Sửa lỗi xem lịch làm việc lãnh đạo
 • View Permissions
 • 1.0.2
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • February 14, 2020
 • 7D9B07714F9E45728FEA3242E85C9CFB4F84F543
 • 884fd7c5154d72d8136c580da3ed31d3
 • + Chức năng tra cứu ngăn chặn và tra cứu giải tỏa
  + Fix lỗi login
 • View Permissions
Social Networks