Chip Chip Phụ Huynh icon

Chip Chip Phụ Huynh

★★★★★
★★★★★
(4.94/5)

1.16.64Free4 days ago

Download Chip Chip Phụ Huynh APK latest version Free for Android

Version 1.16.64
Update
Size 44.20 MB (46,349,946 bytes)
Developer David A.James
Category Apps, Education
Package Name vn.edu.chipchip.parentapp
OS 4.1 and up

Chip Chip Phụ Huynh APPLICATION description

Chip Chip is a 1 on 1 online English learning platform.
Chip Chip là nền tảng học tiẠng Anh trực tuyẠn 1 kèm 1 kẠt nối giữa giáo viên nước ngoài giỏi và học sinh Việt Nam từ 5-12 tuổi. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra môi trường tiẠp xúc tiẠng Anh tự nhiên, giúp trẻ em trên khắp Việt Nam phát triển khả năng sử dụng tiẠng Anh như một ngôn ngữ để giao tiẠp, mở ra cơ hội trở thành công dân toàn cầu, tự tin bước ra thẠ giới. Với tiêu chí chỉ lựa chọn những giáo viên nước ngoài chất lượng, có kinh nghiệm và trình độ sư phạm; chương trình được thiẠt kẠ dựa trên khung chuẩn Cambridge kẠt hợp với việc sở hữu nền tảng công nghệ học tập thú vị, giàu tính tương tác, Chip Chip chắc chắn sẽ là bạn đồng hành cùng cha mẹ trong bước đường thúc đẩy năng lực tiẠng Anh của các con.
↓ Read more
Chip Chip Phụ Huynh screen 1 Chip Chip Phụ Huynh screen 2 Chip Chip Phụ Huynh screen 3 Chip Chip Phụ Huynh screen 4 Chip Chip Phụ Huynh screen 5 Chip Chip Phụ Huynh screen 6 Chip Chip Phụ Huynh screen 7 Chip Chip Phụ Huynh screen 8 Chip Chip Phụ Huynh screen 9 Chip Chip Phụ Huynh screen 10 Chip Chip Phụ Huynh screen 11 Chip Chip Phụ Huynh screen 12 Chip Chip Phụ Huynh screen 13 Chip Chip Phụ Huynh screen 14 Chip Chip Phụ Huynh screen 15

Old versions

Version Size Update
⇢ 1.16.64 (2 variants) ↓ 44.20 MB ◴ 4 days ago
⇢ 1.16.63 (2 variants) ↓ 44.10 MB ◴ 1 week ago
⇢ 1.16.60 (1 variants) ↓ 65.99 MB ◴ 1 month ago