Truyện Kiếm Hiệp Offline Apk

Truyện Kiếm Hiệp Offline iconShow qr code
Truyện Kiếm Hiệp Offline qrcode
Follow UpdatesRequest Updates

0

19 votes, 4/ 5
Download Now

Truyện Kiếm Hiệp Offline v1.6 Apk screenshots

Truyện Kiếm Hiệp OfflineTruyện Kiếm Hiệp OfflineTruyện Kiếm Hiệp OfflineTruyện Kiếm Hiệp OfflineTruyện Kiếm Hiệp OfflineTruyện Kiếm Hiệp OfflineTruyện Kiếm Hiệp OfflineTruyện Kiếm Hiệp OfflineTruyện Kiếm Hiệp OfflineTruyện Kiếm Hiệp OfflineTruyện Kiếm Hiệp OfflineTruyện Kiếm Hiệp OfflineTruyện Kiếm Hiệp Offline

The description Truyện Kiếm Hiệp Offline Apk

★ Bạn là fan cuồng nhiệt của thể loại truyện kiếm hiệp? Bạn đã đọc qua phần lớn các tiểu thuyết của Kim Dung, Cổ Long và muốn đọc những truyện mới của những tác giả thành danh khác? Còn chần chừ gì nữa mà không tải ngay ứng dụng Truyện Kiếm Hiệp Offline của chúng tôi. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng với những trải nghiệm mà ứng dụng của chúng tôi đem đến cho bạn.
★ Tính năng của ứng dụng:
- Vuốt qua trái / phải để chuyển sang chương khác;
- Chế độ đọc ban đêm giúp bảo vệ mắt;
- Cho phép điều chỉnh kích cỡ phông chữ;
- Ghi nhớ vị trí truyện đã đọc trước đó;
- Đọc tiếp theo truyện đã đọc trước đó với 1 chạm;
- Truyện sẽ được cập nhật mới thường xuyên;
- Chia sẽ với bạn bè của mình
★ Truyện Kiếm Hiệp Offline bao gồm số lượng lớn các truyện hay được chọn lọc kỹ càng trước khi đem đến cho bạn đọc:
1. Liên Thành quyết - Kim Dung
2. Tuyết sơn phi hồ - Kim Dung
3. Thiên long bát bộ - Kim Dung
4. Ỷ thiên đồ long ký - Kim Dung
5. Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung
6. Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung
7. Tiếu ngạo giang hồ - Kim Dung
8. Bích Huyết Kiếm - Kim Dung
9. Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung
10. Bạch Mã Khiếu Tây Phong - Kim Dung
11. Anh hùng xạ điêu - Kim Dung
12. Lục Tiểu Phụng - Cổ Long
13. Lưu tinh hồ điệp kiếm - Cổ Long
14. Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long
15. Biên thành đao thanh - Cổ Long
16. Bích huyết tẩy ngân thương - Cổ Long
17. Bất Tử Thần Long - Cổ Long
18. Bạch Ngọc Lão Hổ - Cổ Long
19. Bạch Cốt Lâm - Cổ Long
20. Anh hùng Vô lệ - Cổ Long
21. Ân thù kiếm lục - Cổ Long
22. Âm công - Cổ Long
23. Thất chủng binh khí 1 - Trường Sinh Kiếm - Cổ Long
24. Thất chủng binh khí 2 - Khổng Tước Linh - Cổ Long
25. Thất chủng binh khí 3 - Bích ngọc đao - Cổ Long
26. Thất chủng binh khí 4 - Đa tình hoàn - Cổ Long
27. Thất Chủng Binh Khí 5 - Bá Vương Thương - Cổ Long
28. Thất chủng binh khí 6 - Ly Biệt Câu - Cổ Long
29. Thất chủng binh khí 7 - Quyền đầu - Cổ Long
30. Lục chỉ cầm ma - Nghê Khuông
31. Thần Mộ - Phần I - Ngô Biển Quân
32. Tam quốc diễn nghĩa - La Quán Trung
33. Phong Vân - Đan Thanh
34. Tru tiên - Tiêu Đỉnh
35. Chỉ đao - Nam Kim Thạch
36. Vân hải ngọc cung duyên - Lương Vũ Sinh
37. Bạch hổ tinh quân - Ưu Đàm Hoa
38. Bỉ ngạn hoa - Thương Nguyệt
39. Thất dạ tuyết - Thương Nguyệt
40. Bích Vân thần chưởng - Vô Danh
41. Bích nhãn thần quân - Ưu Đàm Hoa
42. Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm
43. Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng
44. Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh
45. Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng
46. Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa
47. Bát Nhã Thần Chưởng - Vương Triệu Anh
48. Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh
49. Bát Bộ Thần Công - Vô Danh
50. Bạch Nhật Quỷ Hồn - Ưu Đàm Hoa
51. Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh
52. Bạch Cốt U Linh - Trần Thanh Vân
53. Bách Cầm Sơn Chủ - Âu Thiên Phúc
54. Bạch Các Môn - Trần Thanh Vân
55. Âu Dương Chính Lan - Ưu Đàm Hoa
56. Ảo ma bộ pháp - Trần Thanh Vân
57. Ảo kiếm linh kỳ - Lương Vũ Sinh
58. Anh Hùng Đông - A dựng cờ bình Mông - Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
59. Ẩn long đại hiệp - Liễu Tàng Dương
60. Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long
61. Âm Dương thần chưởng - Trần Thanh Vân
62. Âm Dương tam thư sinh - Ngọa Long Sinh
63. Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân
64. Âm Dương Giới - Khuyết Danh
65. Ác thủ tiểu tử - Tuyết Nhạn
66. Thanh gươm cô độc - Vũ Xương
★ Hi vọng "Truyện Kiếm Hiệp Offline" sẽ là bằng hữu của bạn, cùng bạn khám phá những cuộc hành tẩu giang hồ của các vị anh hùng hảo hán./. ★ You are a big fan of swordplay genre? You've read through most of the novels by Jin Yong, Old Long and want to read new stories of other acclaimed writers? Do not hesitate any longer without immediate loading applications offline Stories Search our Association. Surely you will be satisfied with the experience of our application provides.
★ Features of the app:
    - Swipe left / right to switch to another program;
    - Night reading mode helps protect the eyes;
    - Adjust font size;
    - Remember where previously read stories;
    - Read the next Read previous stories with one touch;
    - The story will be updated regularly;
    - Share with your friends
Stories ★ Offline Search Agreement includes a large number of stories or be carefully selected before returning to readers:
1. A Deadly Secret - Kim Dung
2. Fox Volant of the Snowy Mountain - Kim Dung
3. Tian Long Ba Bu - Kim Dung
4. The Heaven Sword and Dragon Saber - Kim Dung
5. The Book and the Sword - Kim Dung
6. Cauldron - Kim Dung
7. The Smiling, Proud Wanderer - Kim Dung
8. The Sword Stained with Royal Blood - Kim Dung
9. Breaking the sky for - Kim Dung
10. Complaints Xifeng White Horse - Kim Dung
11. Condor Heroes - Kim Dung
12. Lu Xiaofeng - Stock Long
13. Save the planet for Phalaenopsis - Stock Long
14. The minutes Member romantic (First Express executioner) - Shares Long
15. Minutes of the executioner bars - Stock Long
16. Cliff injured blood purge banks - Shares Long
17. Real Death Long - Long Stock
18. Bach Ngoc Lao Tiger - Stock Long
19. Lam Bach Essence - Long Stock
Charter 20. Unknown Hero - Stock Long
21. An individualized for record - Stock Long
22. Sound public - Long Stock
23. War In Crodia 1 - Longevity Sword - Long Stock
24. War In Crodia 2 - Peacock Linh - Long Stock
25. War In Crodia 3 - Bich jade melon - Stock Long
26. War In Crodia 4 - Erotic completed - Stock Long
27. War In Crodia 5 - Concubine Trade - Long Stock
28. War In Crodia 6 - Ly Biet Question - Long Stock
29. War In Crodia 7 - The right head - Stock Long
30. Luc held only ma - Pair Khuong
31. Shen Mo - Part I - Ngo Quan Sea
32. Three Kingdoms - Luo Guanzhong
33. Express - Dan Thanh
Tru 34. First - Standard Peak
35. Directing - Nam Kim Thach
36. Van marine pearl bow coast - Liang Yusheng
37. Crystal White Tiger Army - Udumbara Flowers
38. Belgium bank of flowers - Trade Nguyet
39. Failure evening snow - Trade Nguyet
40. Attorney Bich Van god - Anonymous
41. Cliff military ID - Udumbara Flowers
42. Bich Linh Ma Photo - Du Chau Tam
43. Can Blood Bich Van - Single She Red
44. Protection for a period - Anonymous
45. Sell The Hero - Qin Hong
Table 46. Long Dao - Udumbara Flowers
47. Prajna embody - United Million UK
48. Bach Student Library - Wolong Sheng
49. Bat Bo Shen Cong - Anonymous
Japanese White Devils 50. Soul - Udumbara Flowers
51. Bach Ma Photo Ministry - Anonymous
52. White Spirit Essence U - Tran Thanh Van
53. Cam Son Bach Owner - Au Thien Phuc
Bach 54. The Mon - Tran Thanh Van
Ouyang 55. The Netherlands - Udumbara Flowers
56. The method of virtual ma - Tran Thanh Van
57. Virtual components for the period - Liang Yusheng
58. Eastern Hero - A bottle Mongolia flag - Yen Tu Cu Si Tran Dai Sy
Dragon age 59. Gender half - Duong Lieu Museum
60. An Signed Sheep - Stock Assume Long
61. Attorney yin yang spirit - Tran Thanh Van
62. Yin-Yang triangle scholar - Wolong Sheng
63. Yin-Yang Monster Power - Tran Thanh Van
64. Yin-Yang About - Anonymous
65. Evil Player Express - Snow Goose
66. The sword alone - Wuchang
★ hope 'Truyen Kiem Hiep Offline "will be your friends, and you discover the journey of pipe Gypsy heroes perfect droughts. /.

Truyện Kiếm Hiệp Offline 1.6 APK Download BoxBack top

 • 1.6
 • Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich (SDK: 14)
 • August 20, 2017
 • D8A81A7DBECB6488BB68E16E4418C84C247E1BA8
 • 5cb31609c715174e32357abe4bb8a1fc
 • View Permissions
 • 1.5
 • Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich (SDK: 14)
 • June 12, 2017
 • D8A81A7DBECB6488BB68E16E4418C84C247E1BA8
 • aea5084a898d2200f5ee573c13296ed8
 • Chúng tôi thường xuyên cập nhật ứng dụng. Vui lòng bật tính năng tự động cập nhật trên CH Play để được cập nhật những phiên bản mới.
  Version 1.5
  - Sửa lỗi;
  - Cải thiện hiệu năng.
 • View Permissions
 • 1.4
 • Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich (SDK: 14)
 • October 17, 2016
 • D8A81A7DBECB6488BB68E16E4418C84C247E1BA8
 • 499dcfc51e6bb3e00f1f08af5b898189
 • Chúng tôi thường xuyên cập nhật ứng dụng. Vui lòng bật tính năng tự động cập nhật trên CH Play để được cập nhật những phiên bản mới.
  * Version 1.4
  - Sửa lỗi.

  * Version 1.3
  - Cải thiện hiệu năng;
  - Thêm chức năng vuốt qua trái/phải để chuyển trang;
  - Cập nhật thêm truyện mới.
 • View Permissions
 • 1.2
 • Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich (SDK: 14)
 • August 14, 2016
 • D8A81A7DBECB6488BB68E16E4418C84C247E1BA8
 • ea26717c166fe829768639095ffe346d
 • Version 1.2: Cải thiện hiệu năng và sửa lỗi
 • View Permissions
Social Networks