FoxPro iconShow qr code
FoxPro qrcode
Follow UpdatesRequest Updates

0

0 votes, 3/ 5
Download Now

FoxPro v1.6.1 Apk screenshots

FoxProFoxProFoxProFoxProFoxProFoxPro

The description FoxPro Apk

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) là một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet được khách hàng trên toàn Việt Nam và các khu vực lân cận tin tưởng và yêu mến.
FoxPro là một trong những sản phẩm của FPT Telecom, giúp thu hút khách hàng, nhân viên và các tổ chức.

Các chức năng chính trong sản phẩm của chúng tôi:
- Quản lý chấm công.
- Quản lý đơn nghỉ phép.
- Tra cứu thông tin.

Ứng dụng phù hợp cho các công ty và tổ chức muốn quản lý nhân viên tốt hơn.

FoxPro 1.6.1 APK Download BoxBack top

 • 1.6.1
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • June 22, 2020
 • 3A91806A17C51E64B13A816DE6B3EA3BF19BD68A
 • e06a9a27e4410ed25747da5abdb918b3
 • - Thêm chức năng Chia sẻ bạn bè.
  - Cập nhật chức năng Lịch sử điểm danh.
  - Điều chỉnh một số UX/UI.
 • View Permissions
 • 1.6
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • June 20, 2020
 • 3A91806A17C51E64B13A816DE6B3EA3BF19BD68A
 • 34bec757aadd1519cbcf8b0d9cd65186
 • - Thêm chức năng Chia sẻ bạn bè.
  - Cập nhật chức năng Lịch sử điểm danh.
  - Điều chỉnh một số UX/UI.
 • View Permissions
 • 1.5.4
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • May 23, 2020
 • 3A91806A17C51E64B13A816DE6B3EA3BF19BD68A
 • a38396c81d9471471994df16be0ffc21
 • Cải thiện hiệu năng.
 • View Permissions
 • 1.5.3
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • May 6, 2020
 • 3A91806A17C51E64B13A816DE6B3EA3BF19BD68A
 • 723240d97365c5324cac6c1967f88b32
 • - Tối ưu ứng dụng.
 • View Permissions
 • 1.5.2
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • April 26, 2020
 • 3A91806A17C51E64B13A816DE6B3EA3BF19BD68A
 • 3f60b73aa6725eae02617a42133c49f4
 • - Bổ sung chức năng quản lý các thiết bị đăng nhập.
  - Bổ sung tính năng Push notification.
  - Bổ sung tính năng xem Lịch sử hợp đồng cho cán bộ cấp quản lý.
  - Cập nhật UX/UI
 • View Permissions
 • 1.5
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • February 18, 2020
 • 3A91806A17C51E64B13A816DE6B3EA3BF19BD68A
 • 4efd7b18529f8284a2ea3c1113651514
 • - Thêm tính năng ký Hợp đồng dành cho người lao động
  - Thêm tính năng phê duyệt Hợp đồng lao động
  - Tối ưu hóa UX/UI ứng dụng
  - Tối ưu hiệu suất hệ thống
 • View Permissions
 • 1.4.7
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • December 9, 2019
 • 3A91806A17C51E64B13A816DE6B3EA3BF19BD68A
 • 8ded7698bbe4e70c778c549b1bc6aac5
 • - Bổ sung bộ lọc dữ liệu cho đơn phép.
  - Cập nhật UX/UI.
  - Tối ưu hóa các tính năng.
 • View Permissions
 • 1.4.6
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • December 7, 2019
 • 3A91806A17C51E64B13A816DE6B3EA3BF19BD68A
 • 2e00e8b94885b07a52e9dfdb28c5f865
 • - Bổ sung bộ lọc dữ liệu cho đơn phép.
  - Cập nhật UX/UI.
  - Tối ưu hóa các tính năng.
 • View Permissions
 • 1.4.5
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • October 27, 2019
 • 3A91806A17C51E64B13A816DE6B3EA3BF19BD68A
 • 7186806157fa9eeb78126f1cfcda6b52
 • View Permissions
 • 1.3.2
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • September 18, 2019
 • 3A91806A17C51E64B13A816DE6B3EA3BF19BD68A
 • b27084221cdc00b76d1ef5e1979f1d17
 • View Permissions
Social Networks