iASPI SK icon

iASPI SK

★★★★★
★★★★★
(4.53/5)

1.0.1Free5 years ago

Download iASPI SK APK latest version Free for Android

Version 1.0.1
Update
Size 676.54 KB (692,772 bytes)
Developer Wolters Kluwer, a.s.
Category Apps, Business
Package Name sk.aspi.android.iASPI
OS 1.6 and up

iASPI SK APPLICATION description

IASP contains a "prescription" most widely legal information system ASPI
Aplikácia iASPI (pre tablety iASPI Tablet SK) umožňuje garantovaný rýchly prístup ku kompletným platným a účinným právnym predpisom SR už od r. 1918 a výberovo aj k starším.

iASPI obsahuje celý modul "Predpisy" najrozšírenejšieho právneho informačného systému ASPI, t.zn.:

* všetky predpisy publikované a registrované v Zbierke zákonov, Sbírce zákonů a nařízení Československé republiky, Zbierke zákonov SNR, Slovenskom zákonníku, Úradnom liste, Ústrednom vestníku SSR, Ústředním věstníku ČSR,
* predpisy vydané pred rokom 1945 vrátane zákonov bývalého Rakúsko-Uhorska,
* predpisy ministerstiev a ústredných orgánov (napr. texty predpisov publikované vo Finančnom spravodajcovi, Vestníku Národnej banky Slovenska)

Poznámka: iASPI umožňuje prístup iba k platným a účinným zneniam právnych predpisov.

Bližšie informácie ohľadne využívania tejto aplikácie nájdete na adrese mobile.aspi.sk.

2011, IURA EDITION
↓ Read more
iASPI SK screen 1 iASPI SK screen 2 iASPI SK screen 3 iASPI SK screen 4 iASPI SK screen 5 iASPI SK screen 6 iASPI SK screen 7 iASPI SK screen 8