iMossoTest Demo icon

iMossoTest Demo

★★★★★
★★★★★
(4.03/5)

1.2Free9 years ago

Download iMossoTest Demo APK latest version Free for Android

Version 1.2
Update
Size 837k
Developer MOYBU, SCP
Category Apps, Education
Package Name com.moybu.apps.imossotestdemo
OS 1.6 and up

iMossoTest Demo APPLICATION description

La Generalitat de Catalunya té previst aprovar una altra convocatòria pública de 600 places a l’accés al cos de Mossos d’Esquadra per l’any 2012 amb l’objectiu de complementar el seu desplegament per arreu de Catalunya.

L’aplicació que et presentem és l’únic curs de preparació per a les oposicions a Mosso d’Esquadra per dispositius mòbils.

Allí on et trobis tindràs totes les eines necessàries (apunts oficials, resums, exàmens tipus test, simulacres, etc) per preparar la teves oposicions.

Característiques destacades:

a) Temari oficial.
b) Resums de cada tema i àmbit.
c) Més de 2.000 preguntes dividides amb àmbits, temes, simulacres, psicotècnics, actualitat i exàmens finals aleatoris.
d) Preguntes d'actualitat actualitzades setmanalment.
e) Estadístiques o rànquings dels teus qüestionaris on podràs observar de forma acurada l’evolució en els exàmens tipus test, esbrinar les preguntes errades i al seva resposta correcta, etc.
f) Tests pensats per memoritzar de forma eficaç el temari de l’oposició.
g) L’evolució dels teus estudis està totalment controlada i garantida.

Aprofita el temps al màxim i porta’t el tema allí on vagis.
Totalment compatible amb qualsevol altra iniciativa de preparació que vulguis realitzar o ja estiguis cursant.

The Generalitat de Catalunya tea previst approve one altra Public call 600 places a l'accés cos of the Mossos d'Esquadra per l'any 2012 amb l'objectiu complement the desplegament per arreu seu de Catalunya.

L'APPLICATIO that presentem és et l'Únic per PREPARATION curs to them Oposicions to Mosso d'Esquadra per Mobils Dispositius.

There tindràs totes on trobis et les eines necessaries (oficials apunts, resums, Exàmens tipus test, simulacres, etc) per Oposicions teves prepare.

Characteristics Destacades:

     a) Official Temari.
     b) each subject i Resums àmbit.
     c) More than 2,000 dividides ask amb Àmbits, fear, simulacres, psicotècnics, actualitat i Exàmens aleatoris finals.
     d) Preguntes d'actualitat actualitzades setmanalment.
     e) Statistics Statistics or rànquings dels teus qüestionaris so on can observe in laboratory accurate l'evolució els tipus Exàmens test esbrinar errades i ask them to correct resposta seva, etc.
     f) Tests per memoritzar pensats so eficaç the temari de l'oposició.
     g) L'evolució dels teus estudis is provided totalment i garantida controlled.

Aprofita the temps to Màxim i porta't Vagis on the subject there.
Totally support amb qualsevol altra PREPARATION initiative that vulguis realitzar or ja estiguis cursant.

↓ Read more
iMossoTest Demo screen 1 iMossoTest Demo screen 2 iMossoTest Demo screen 3 iMossoTest Demo screen 4 iMossoTest Demo screen 5 iMossoTest Demo screen 6 iMossoTest Demo screen 7 iMossoTest Demo screen 8