Lunar Calendar 2020 Apk

Lunar Calendar 2020 iconShow qr code
Lunar Calendar 2020 qrcode
Follow UpdatesRequest Updates

0

0 votes, 0/ 5
Download Now

Lunar Calendar 2020 v2.5.88 Apk screenshots

Lunar Calendar 2020Lunar Calendar 2020

The description Lunar Calendar 2020 Apk

Lunar Calendar 2019 stems from the feng shui belief yin and yang, and the five elements can spend all day calculated to the yin and yang of the year, according to the lunar calendar is lunar.
Van The Wellness Calendar application can use in one thousand years. Precisely the way with accuracy.

Or features;
- The vibrant, beautiful images well for the user.
- Collection những quote of the celebrity world.
- Change the date of yin and yang and Chinese zodiac.
- And many utilities other extremely rich.
- View college days.
- Was synthesized Feng Shui Publisher of Culture 2019

Lunar Calendar 2020 2.5.88 APK Download BoxBack top

 • 2.5.88
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • February 22, 2021
 • 86362883BF4DDB01FDEA27CCE13ACA824931A0C8
 • 307a9368c5db886bda4d470e82fcd593
 • - Thêm nhiều ảnh nền lịch đẹp, cập nhật lịch Tân Sửu 2021.
  - Cập nhật giao diện, tối ưu tốc độ tải.
  - Thêm tính năng trả phí bỏ quảng cáo, giảm bớt quảng cáo.
  - Cập nhật thông báo chính xác hơn.
  - Sửa lỗi gây crash ứng dụng.
  - Cập nhật xem giờ hoàng đạo ngày tốt xấu theo ngày.
 • View Permissions
 • 2.5.83
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • February 21, 2021
 • 86362883BF4DDB01FDEA27CCE13ACA824931A0C8
 • ff4e44d9ef598da95d9d77d5a9028e0b
 • - Thêm nhiều ảnh nền lịch đẹp, cập nhật lịch Tân Sửu 2021.
  - Cập nhật giao diện, tối ưu tốc độ tải.
  - Thêm tính năng trả phí bỏ quảng cáo, giảm bớt quảng cáo.
  - Cập nhật thông báo chính xác hơn.
  - Sửa lỗi gây crash ứng dụng.
  - Cập nhật xem giờ hoàng đạo ngày tốt xấu theo ngày.
 • View Permissions
 • 2.5.82
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • January 22, 2021
 • 86362883BF4DDB01FDEA27CCE13ACA824931A0C8
 • ae95ab458f51ad32c0f3da018177862b
 • - Thêm nhiều ảnh nền lịch đẹp, cập nhật lịch Tân Sửu 2021.
  - Cập nhật giao diện, tối ưu tốc độ tải.
  - Thêm tính năng trả phí bỏ quảng cáo.
  - Cập nhật thông báo chính xác hơn.
  - Sửa lỗi gây crash ứng dụng.
  - Cập nhật xem giờ hoàng đạo ngày tốt xấu theo ngày.
 • View Permissions
 • 2.5.81
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • January 18, 2021
 • 86362883BF4DDB01FDEA27CCE13ACA824931A0C8
 • ce896634e9aed9384888f9dba1601e65
 • - Thêm nhiều ảnh nền lịch đẹp, cập nhật lịch Tân Sửu 2021.
  - Cập nhật giao diện, tối ưu tốc độ tải.
  - Thêm tính năng trả phí bỏ quảng cáo.
  - Cập nhật thông báo chính xác hơn.
  - Sửa lỗi gây crash ứng dụng.
  - Cập nhật xem giờ hoàng đạo ngày tốt xấu theo ngày.
 • View Permissions
 • 2.5.78
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • January 5, 2021
 • 86362883BF4DDB01FDEA27CCE13ACA824931A0C8
 • 717aff29c7cfebbe324718e547c712ee
 • - Thêm nhiều ảnh nền lịch đẹp, cập nhật lịch 2021.
  - Cập nhật giao diện, tối ưu tốc độ tải.
  - Thêm tính năng trả phí bỏ quảng cáo.
  - Cập nhật thông báo chính xác hơn.
  - Sửa lỗi gây crash ứng dụng.
  - Cập nhật xem giờ hoàng đạo ngày tốt xấu theo ngày.
 • View Permissions
 • 2.5.77
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • January 3, 2021
 • 86362883BF4DDB01FDEA27CCE13ACA824931A0C8
 • 10ba3977835bf02cbdec7fd1bd396d0e
 • - Thêm nhiều ảnh nền lịch đẹp, cập nhật lịch 2021.
  - Cập nhật giao diện, tối ưu tốc độ tải.
  - Thêm tính năng trả phí bỏ quảng cáo.
  - Cập nhật thông báo chính xác hơn.
  - Sửa lỗi gây crash ứng dụng.
  - Cập nhật xem giờ hoàng đạo ngày tốt xấu theo ngày.
 • View Permissions
 • 2.5.73
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • December 20, 2020
 • 86362883BF4DDB01FDEA27CCE13ACA824931A0C8
 • f9d5229535b9af7d1817099f2d6925d0
 • - Thêm nhiều ảnh nền lịch đẹp, cập nhật lịch 2021.
  - Cập nhật giao diện, tối ưu tốc độ tải.
  - Cập nhật thông báo chính xác hơn.
  - Sửa lỗi gây crash ứng dụng.
  - Sửa lỗi đóng ứng dụng
  - Tối ưu hiển thị và tốc độ, cập nhật liên kết ứng dụng.
  - Sửa lỗi thông báo sai ngày.
  - Cập nhật xem giờ hoàng đạo ngày tốt xấu theo ngày.
 • View Permissions
 • 2.4.70
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • November 21, 2020
 • 86362883BF4DDB01FDEA27CCE13ACA824931A0C8
 • ec5a5bab20bab5379a41d869d037b4df
 • - Cập nhật thông báo chính xác hơn.
  - Sửa lỗi gây crash ứng dụng.
  - Cập nhật giao diện và tương tác
  - Sửa lỗi đóng ứng dụng
  - Tối ưu hiển thị và tốc độ, cập nhật liên kết ứng dụng.
  - Cập nhật thông báo quan trọng.
  - Sửa lỗi thông báo sai ngày.
  - Cập nhật xem giờ hoàng đạo ngày tốt xấu theo ngày.
 • View Permissions
 • 2.4.68
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • October 22, 2020
 • 86362883BF4DDB01FDEA27CCE13ACA824931A0C8
 • 9a8c7e1b92dee917bd080582f11f6105
 • - Cập nhật giao diện và tương tác
  - Sửa lỗi đóng ứng dụng
  - Tối ưu hiển thị và tốc độ, cập nhật liên kết ứng dụng.
  - Cập nhật thông báo quan trọng.
  - Cập nhật xem giờ hoàng đạo ngày tốt xấu theo ngày.
  - Cập nhật và sửa lỗi Crash ứng dụng
  - Cập nhật AndroidX
  - Sửa lỗi hiển thị quảng cáo
 • View Permissions
 • 2.4.67
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • October 20, 2020
 • 86362883BF4DDB01FDEA27CCE13ACA824931A0C8
 • 808035462b25c921a0e7537670f93d64
 • - Sửa lỗi đóng ứng dụng
  - Tối ưu hiển thị và tốc độ, cập nhật liên kết ứng dụng.
  - Cập nhật thông báo quan trọng.
  - Cập nhật xem giờ hoàng đạo ngày tốt xấu theo ngày.
  - Cập nhật và sửa lỗi Crash ứng dụng
  - Cập nhật AndroidX
  - Sửa lỗi hiển thị quảng cáo
 • View Permissions

10 recent comments of Lunar Calendar 2020 APK

Anh Tuan

Vì ko có quảng cáo

Vì ko có quảng cáo

Le Minh Phuong

Hay quá

Tuấn Anh

Vì ko có quảng cáo

Social Networks