Medrese Radyo icon

Medrese Radyo

★★★★★
★★★★★
(5.00/5)

3.3.0Free1 week ago

Download Medrese Radyo APK latest version Free for Android

Version 3.3.0
Update
Size 10.61 MB (11,120,930 bytes)
Developer MEDRESETÜZZEHRA
Category Apps, Education
Package Name com.medresetuzzehra.medrese_radyo
OS 4.1 and up

Medrese Radyo APPLICATION description

Live Risale-i Nur Listening Program
Program Özellikleri:

-5 dilde Risale-i Nur dinleme,
-Uygulamayı arka planda çalıştırabilme,
-Kilit ekranından ve bildirimlerden kontrol edebilme,
-Çalma/durdurma ve ses ayarlarını kulaklık butonlarından ve Bluetooth üzerinden bağlı cihazların butonlarından yapabilme,
-Uyku zamanlayıcısı ile otomatik kapanma zamanı belirleme,


Risale-i Nur nasıl bir tefsirdir?

Tefsir iki kısımdır.

Birisi: Malûm tefsirlerdir ki, Kur'ân'ın ibaresini ve kelime ve cümlelerin mânâlarını beyan ve izah ve ispat ederler.

İkinci kısım tefsir ise: Kur'ân'ın imanî olan hakikatlerini kuvvetli hüccetlerle beyan ve ispat ve izah etmektir. Bu kısmın çok ehemmiyeti var. Zahir malûm tefsirler, bu kısmı bazan mücmel bir tarzda derc ediyorlar. Fakat Risale-i Nur, doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda muannid feylesofları da susturan bir mânevî tefsirdir.

Risale-i Nur sübjektif nazariye ve mütalâalardan uzak bir şekilde, her asırda milyonlarca insana rehberlik yapan mukaddes kitabımız olan Kur'ân'ın hakikatlerini rasyonel ve objektif bir şekilde izah edip insaniyetin istifadesine arzedilen bir külliyattır.

Risale-i Nur: Kur'ân âyetlerinin nurlu bir tefsiri. Baştan başa iman ve tevhid hakikatleriyle müberhen. Her sınıf halkın anlayışına göre hazırlanmış. Müsbet ilimlerle mücehhez. Vesveseli şüphecileri ikna ediyor. En avamdan en havassa kadar herkese hitap edip, en muannid feylesofları dahi teslime mecbur ediyor.

Risale-i Nur: Nurlu bir külliyat. Yüz otuz eser. Büyüklü küçüklü risaleler halinde. Asrın ihtiyaçlarına tam cevap verir. Aklı ve kalbi tatmin eder. Kur'ân-ı Kerim'in yirminci asırdaki - lâfzî değil - mânevî tefsiri...

İspat ediyor! Akla gelen bütün istifhamları... Zerreden güneşe kadar iman mertebelerini...

Vahdaniyet-i İlâhiyeyi... Nübüvvetin hakikatini...
↓ Read more
Medrese Radyo screen 1 Medrese Radyo screen 2 Medrese Radyo screen 3 Medrese Radyo screen 4 Medrese Radyo screen 5 Medrese Radyo screen 6 Medrese Radyo screen 7 Medrese Radyo screen 8 Medrese Radyo screen 9 Medrese Radyo screen 10 Medrese Radyo screen 11 Medrese Radyo screen 12 Medrese Radyo screen 13 Medrese Radyo screen 14 Medrese Radyo screen 15 Medrese Radyo screen 16 Medrese Radyo screen 17 Medrese Radyo screen 18 Medrese Radyo screen 19 Medrese Radyo screen 20 Medrese Radyo screen 21 Medrese Radyo screen 22 Medrese Radyo screen 23

Old versions

Version Size Update
⇢ 1.1.0 (3 variants) ↓ 11.54 MB ◴ 1 year ago
⇢ 3.3.0 (2 variants) ↓ 10.93 MB ◴ 1 week ago
⇢ 3.2.1 (5 variants) ↓ 10.86 MB ◴ 2 months ago