Miasto SeKretów Apk

Miasto SeKretów iconShow qr code
Miasto SeKretów qrcode
Follow UpdatesRequest Updates

0

2761 votes, 4/ 5
Download Now

Miasto SeKretów v1.4 Apk screenshots

Miasto SeKretówMiasto SeKretówMiasto SeKretówMiasto SeKretów

The description Miasto SeKretów Apk

Polska wersja językowa.

"Miasto SeKretów jest niezwykle imponujące przez dopracowany świat, płynne animacje 3D i udźwiękowione dialogi." - iPadModo

"... na poziomie filmu Pixara... Duże słowa jak na grę na iOS, ale gra jest tak dobra." - GamingBits

"Zupełnie niespodziewanie, Aidem Media dostarczyło nam jedną z najlepszych gier przygodowych jakie widziałem na urządzeniu mobilnym" - TouchMyApps

Pierwszy epizod dostępny w aplikacji jest darmowy, aby zagrać w pozostałe cztery, wystarczy oglądać filmy reklamowe, instalować inne darmowe aplikacje. Dodaliśmy również możliwość tradycyjnego zakupu pozostałych epizodów.
Wybierz opcję, najbardziej odpowiednią dla Ciebie.

Chcesz poznać naszego Kreta? Jeśli skończyłeś już rozbijać po ścianach ptasie móżdżki, zejdź pod ziemię w przygodowej grze Miasto SeKretów. Zdolność logicznego myślenia i rozwiązywania zagadek wymagane, włącz mózg i udowodnij że możesz stawać w szranki z kretem pod ziemią.

Odkryj świat rewolucji, tajemnic i przygody, znajdź wskazówki i rozwiąż łamigłówki, by zdemaskować złowrogi spisek! Bohaterski pies Reksio i kret Kretes nie uratują miasta Pokopane bez Ciebie.

Miasto SeKretów to klasyczna gra przygodowa typu "Point and Click" przedstawiona w pięknej, ręcznie rysowanej grafice, warstwowych tłach i trójwymiarową obsadą, z w pełni udźwiękowionymi dialogami.

Ponad milion sprzedanych gier. Reksio i Kretes po latach przygód w całej Europie debiutują na Androidzie. Uwielbiamy dostarczać rozrywkę i jesteśmy pewni, że aideMMedia to palindrom, który pokochacie.

Gra może być bardziej wymagająca od egzaminu na studia i nie wiadomo czy nie będziesz potrzebował pomocy znajomych, albo jakiegoś małego dziecka.

Lepsze od testu IQ, sprawdź czy odkryjesz ten złowieszczy spisek przed Twoimi znajomymi. Powodzenia!

aideMMedia - najzabawniejszy palindrom na świecie!

Proszę śmiało kontaktować się z [email protected] jeśli utknąłeś lub masz jakieś problemy z grą.

Czas na rewolucję!

Uwagi:
* Przed zakupem kredytów proszę wyłączyć programy blokujące reklamy typu AdFree.
* Jasność można dostosować w ustawieniach urządzenia w razie konieczności.
* Jeśli przechylanie urządzenia nie przesuwa wózka do sortowania śmieci, sprawdź czy orientacja ekranu nie jest zablokowana.

Polish language version.

"City of Secrets is very impressive by the refined world, smooth 3D animations and voiced dialogs." - IPadModo

"... At the Pixar film ... Big words for a game on iOS, but the game is so good." - GamingBits

"Quite unexpectedly, Aidem Media has provided us with one of the best adventure game I've ever seen on a mobile device" - TouchMyApps

The first episode is available in the application is free to play in the remaining four, just watch the commercials, install other free apps. We also added the possibility of a traditional purchase the remaining episodes.
Select the option most suitable for you.

Want to know our Crete? If you are done with the break down the walls of bird brains, get off the ground in an adventure game, City of Secrets. The ability to think logically and solve puzzles required, turn on the brain and prove you can stand head to head with a mole underground.

Discover the world of revolution, mystery and adventure, find clues and solve puzzles to uncover a sinister plot! The heroic dog Rex and the mole Kretes Pokopane not save the city without you.

City of Secrets is a classic adventure game "Point and Click" presented in a beautiful hand-drawn graphics, backgrounds and three-dimensional layered cast, fully udźwiękowionymi dialogue.

More than a million games sold. Rex and Kretes after years of adventures across Europe debut on Android. We love to provide entertainment and we are confident that this palindrome aideMMedia you will love.

The game can be more challenging than the exam for college and do not know whether you will need the help of friends, or a small child.

Better than the IQ test, make sure you discover the sinister conspiracy against your friends. Good Luck!

aideMMedia - the funniest palindrome in the world!

Please feel free to contact with [email protected] if you get stuck or have any problems with the game.

Time for a revolution!

Remarks:
* Before buying credits please disable any ad-blocking type AdFree.
* Brightness You can adjust the device settings if necessary.
* If you tilt the device does not move to sort garbage truck, make sure the screen orientation is not locked.

Miasto SeKretów 1.4 APK Download BoxBack top

 • 1.4
 • Android 2.2.x - Froyo (SDK: 8)
 • January 12, 2016
 • f09b5ae7adfe9d502601c4ef79dd4c25
 • View Permissions
 • 1.3
 • Android 2.2.x - Froyo (SDK: 8)
 • January 12, 2016
 • 57bf7752fae71f7a32754160c1176668
 • v.1.4
 • View Permissions
 • 1.2
 • Android 2.2.x - Froyo (SDK: 8)
 • January 12, 2016
 • aa5ae587d0db81265143de2e9551e29f
 • v.1.4
 • View Permissions
 • 1.0
 • Android 2.2.x - Froyo (SDK: 8)
 • January 12, 2016
 • 643e0dc8ef45cc1b583c7c21fcf489ee
 • v.1.4
 • View Permissions
 • 1.1
 • Android 2.2.x - Froyo (SDK: 8)
 • January 12, 2016
 • 6a95e470c3f1e3557fcf57a66a5610a9
 • v.1.4
 • View Permissions
 • 1.0
 • Android 2.2.x - Froyo (SDK: 8)
 • January 12, 2016
 • bda4416dfb8fbf0f62e9362e89100514
 • v.1.4
 • View Permissions
Social Networks