Mobilny kalkulator wynagrodzeń Free Apk

Mobilny kalkulator wynagrodzeń Free iconShow qr code
Mobilny kalkulator wynagrodzeń Free qrcode
Follow UpdatesRequest Updates

0

0 votes, 0/ 5
Download Now

The description Mobilny kalkulator wynagrodzeń Free Apk

Za pomocą programu Mobilny kalkulator wynagrodzeń Free obliczysz aktualnie obowiązującą w roku 2020:

- kwotę wynagrodzenia z tytułu Umowy o pracę, Umowy zlecenia, Umowy o dzieło oraz dla Działalności gospodarczej (samozatrudnienie),

-dla umowy o pracę i działalności gospodarczej istnieje opcja obliczenia wynagrodzenia uwzględniając okresową niezdolność do pracy (chorobowe),

- program oblicza wynagrodzenie zarówno od podanej kwoty Brutto (zawartej na umowie) jak również od kwoty Netto (na rękę),

- szczegółowe wyliczenia - pozwalają na sprawdzenie kwot na poszczególne składniki wynagrodzenia tj. ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek, które dotyczą pracownika, jak również koszty po stronie pracodawcy,

- istnieje możliwość eksportu poprzez e-mail dokonanych obliczeń(w formacie txt lub csv),

- dodatkowo program wyświetla składki ZUS dla przedsiębiorców - standardowe,
preferencyjne dla nowych firm, oraz według nowych zasad Ulga na start (bez składek społecznych przez 6 miesięcy) - oraz działalność nierejestrowana,

- program umożliwia porównanie ze sobą różnych umów,

- dla większych wynagrodzeń istnieje opcja wyliczenia wynagrodzenia rocznego w postaci tabeli wynagrodzeń - uwzględniane są progi podatkowe, próg 50% kosztów oraz maksymalna podstawa do ZUS.

Mobilny kalkulator wynagrodzeń Free 1.6.3 APK Download BoxBack top

 • 1.6.3
 • Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich (SDK: 15)
 • January 24, 2021
 • E5729CB250816EA19220847375948E8CCB7C09FB
 • b5f16ca2c418b4a7a0fcf588a06a0ebe
 • Dodano:
  - nowe stawki obowiązujące na 2021 rok.
  - funkcję obliczania umowy o pracę i zlecenia bez obliczania podatku dochodowego dla osób poniżej 26 roku życia,
  - możliwość obliczania działalności gospodarczej według podatku liniowego.
 • View Permissions
 • 1.6.1
 • Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich (SDK: 15)
 • January 24, 2020
 • E5729CB250816EA19220847375948E8CCB7C09FB
 • bd120984dbc18002a08217b39b57fd42
 • W wersji 1.6.1 wprowadzono domyślne stawki procentowe obowiązujące w 2020 roku.

  Płaca minimalna: 2600 zł.
  Kwota rocznego ograniczenia ZUS: 156810 zł.

  Przedsiębiorcy podstawy:
  Społeczna stand.: 3136.20 zł.
  Społeczna pref.: 780 zł.
  Zdrowotna: 4026.01 zł.
 • View Permissions
 • 1.5.5
 • Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich (SDK: 15)
 • February 13, 2019
 • E5729CB250816EA19220847375948E8CCB7C09FB
 • 2c2e891a9872d542d767410c54df68df
 • View Permissions
 • 1.5.3
 • Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich (SDK: 15)
 • December 9, 2018
 • E5729CB250816EA19220847375948E8CCB7C09FB
 • 92d28d4744b2e53a550f63d539eb0b1a
 • View Permissions
 • 1.5.2
 • Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich (SDK: 15)
 • December 9, 2018
 • E5729CB250816EA19220847375948E8CCB7C09FB
 • 91355dc649652294244ae0ade2c73418
 • View Permissions
 • 1.5.1
 • Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich (SDK: 15)
 • December 1, 2018
 • E5729CB250816EA19220847375948E8CCB7C09FB
 • 1016f15056bf361423be000f0b611d98
 • View Permissions
 • 1.5.0
 • Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich (SDK: 15)
 • November 25, 2018
 • E5729CB250816EA19220847375948E8CCB7C09FB
 • fe27860c3d6ed0158d5fad27705249b5
 • View Permissions
 • 1.4.0
 • Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich (SDK: 15)
 • November 16, 2018
 • E5729CB250816EA19220847375948E8CCB7C09FB
 • dc086e5cf184465323318a4664e9dc84
 • View Permissions
 • 1.1.13
 • Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich (SDK: 15)
 • September 23, 2018
 • E5729CB250816EA19220847375948E8CCB7C09FB
 • 7f8cce33671e984765efa17a4a168695
 • View Permissions
 • 1.1.12
 • Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich (SDK: 15)
 • September 13, 2018
 • E5729CB250816EA19220847375948E8CCB7C09FB
 • 8658680ed47c061c9cc920da16f63cc8
 • View Permissions
Social Networks