Nokia Launcher Pro icon

Nokia Launcher Pro

★★★★★
★★★★★
(0.00/5)

1.0Free4 months ago

Download Nokia Launcher Pro APK latest version Free for Android

Version 1.0
Update
Size 2.42 MB (2,540,435 bytes)
Developer Văn Ưởng
Category Apps, Personalization
Package Name com.daovanuong.nokialauncherpro
OS 7.0

Nokia Launcher Pro APPLICATION description

Launcher app with Nokia style of the past
Ứng dụng là ứng dụng trình khởi động phong cách Nokia cổ điển - Các bạn muốn thay đổi về trình khởi động mặc định có thể làm theo 2 cách
Cách 1 - là vào tùy trọn trong menu - chọn " thay đổi ứng dụng mặc định " - chọn lại trình mặc định của thiẠt bị
Cách 2 - Vào cài đặt của thiẠt bị - chọn ứng dụng mặc định - chọn màn hình chủ - chọn ứng dụng mặc định hệ thống bạn muốn làm màn hình chủ
--> Áp dụng 2 cách này với mọi ứng dụng launcher trên chợ ứng dụng !
Cám ơn mọi người đã cài đặt và sử dụng
↓ Read more
Nokia Launcher Pro screen 1 Nokia Launcher Pro screen 2 Nokia Launcher Pro screen 3 Nokia Launcher Pro screen 4 Nokia Launcher Pro screen 5 Nokia Launcher Pro screen 6 Nokia Launcher Pro screen 7 Nokia Launcher Pro screen 8 Nokia Launcher Pro screen 9 Nokia Launcher Pro screen 10 Nokia Launcher Pro screen 11 Nokia Launcher Pro screen 12 Nokia Launcher Pro screen 13 Nokia Launcher Pro screen 14 Nokia Launcher Pro screen 15 Nokia Launcher Pro screen 16 Nokia Launcher Pro screen 17 Nokia Launcher Pro screen 18 Nokia Launcher Pro screen 19 Nokia Launcher Pro screen 20 Nokia Launcher Pro screen 21 Nokia Launcher Pro screen 22 Nokia Launcher Pro screen 23 Nokia Launcher Pro screen 24

Old versions

Version Size Update
⇢ 1.0 (4 variants) ↓ 1.48 MB ◴ 4 months ago