Optik Oku iconShow qr code
Optik Oku qrcode
Follow UpdatesRequest Updates

0

677 votes, 2/ 5
Download Now

Optik Oku v1.3 Apk screenshots

Optik OkuOptik OkuOptik OkuOptik OkuOptik OkuOptik Oku

The description Optik Oku Apk

Optik Oku uygulaması, FEM Yayınları’na ait sınav sonuçlarını hızlı bir şekilde görüntülemek üzere öğrenciler ve öğretmenler için hazırlanmıştır. Sonuçları görüntüleyebilmek için sınava ait optik formu cihazın kamerasını kullanarak okutmak gerekmektedir. Bu uygulama ile

Öğrenciler,
- Çözmüş oldukları teste ait doğru, yanlış, boş ve net sayılarına,
- Doğru ve yanlış yaptıkları, boş bıraktıkları sorulara,
- Her soruya ait doğru cevaba,
- Her sorunun görseline,
- Her sorunun çözüm videosuna,
- Eğer kaydetmişlerse geçmişte çözmüş oldukları test veya sınavların optik form görsellerine ve sonuçlarına,
- Çözmüş oldukları sınavlara ait puanlarına, net sayılarına ve genel başarı sırasına ulaşabilirler. Ayrıca çözmüş oldukları test veya sınava ait karneyi (PDF formatında) istedikleri e-posta adresine gönderebilirler.

Öğretmenler,
- Öğrencilerin bireysel olarak yapmış oldukları tüm işlemleri birden fazla öğrencisi için aynı anda yapabilir ve herbir öğrencinin test veya sınav sonuçlarına ulaşabilirler.

NOT: Uygulamayı kullanabilmek için sisteme kayıtlı olmak gerekmektedir. FEM Dershanesi öğrencileri ve öğretmenleri sisteme otomatik olarak kayıtlıdır. Diğer öğrenci ve öğretmenlerin “Yeni Kayıt” bölümünden kayıt olması gerekmektedir. Uygulamanın her aşamasında internet bağlantısı gerekmektedir.

(Optik formun okutulamaması durumunda cihazınızın modelini belirtiniz.)

Read optical applications, FEM Publications of the exam results has been prepared for students and teachers to view quickly. To view the results it is necessary to read the device using the camera's optical form of the exam. With this application

Students,
- The right of the test that they have solved, false, empty, and the net number,
- They did right and wrong, the questions they had left blank,
- The correct answer for each question,
- Each issue of the visual,
- Each video solutions to problems,
- If the optical form of tests or exams they have solved in the past they save and visual results,
- They have solved their scores on the exam, they can access the net and the overall success of the sequence number. In addition, they have solved testing or examination of the report (in PDF format) can be sent to the email address they want.

Teachers
- All transactions as they have done for individual students can simultaneously have access to more than one student and each student's test or examination results.

NOTE: Applications must be registered to use the system. FEM classroom students and teachers are automatically registered into the system. Other students and teachers of the "New Entry" section should be recording from. Internet connection is required at each stage of the application.

(In case you can not read the optical form specifies the model of your device.)

Optik Oku 1.3 APK Download BoxBack top

  • 1.3
  • Android 3.0 - Honeycomb (SDK: 11)
  • January 11, 2016
  • FBD188C47BD8C35E968A2C9A662C3A472138BD38
  • 001cb437aa30acdfe5cbff4a5623e4bf
  • View Permissions
Social Networks