Piano Tap: Tiles Melody Magic Apk

Piano Tap: Tiles Melody Magic iconShow qr code
Piano Tap: Tiles Melody Magic qrcode
Follow UpdatesRequest Updates

0

0 votes, 0/ 5
Download Now

Piano Tap: Tiles Melody Magic v5.1 Apk screenshots

Piano Tap: Tiles Melody MagicPiano Tap: Tiles Melody MagicPiano Tap: Tiles Melody Magic

The description Piano Tap: Tiles Melody Magic Apk

Piano Tap: Tiles Magic - Free Music Game simplifies piano keyboard into white tiles and black tiles.
Supports a wide variety of keyboard instruments (Piano, Grand Piano, Pipe Organ, Harpsichord, Accordion, Electric Guitar, Harp, Cello Pizzicato, Guzheng, Nylon Guitar, Plucked String, Music Box, Sitar, Xylophone, Harp, Vibes, Clarinet, Ukulele, Brass, Thai Bells, Tabbla, Dizi, Banjo, Flute, Saxophone, Cellto, Hamonica, Trumpet, Violin, Panpipe, Maracas, Tuba, Dulcimer, Kalimba,...)
With Piano Tap: Tiles Magic, you can perform piano music by simply tapping piano tiles. With ease and fun, melody and rhythm of piano songs flow freely along your finger touch.
It’s similar to other piano games, you just have to tap the music tiles then enjoy the wonderful music and rhythm in game.

Piano Tap: Tiles Melody Magic 5.1 APK Download BoxBack top

 • 5.1
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • December 11, 2020
 • 7E41EBEFD9138CC325B3629A0C023DAAB4F89829
 • 9c8b2c8b897cc1c987e86e5769fcab2b
 • - Fix bugs
  - New Skin
  - Favorites list
  - New UI
  - Challenge mode
  - New activity
  - Fix full screen
  - Fix bugs
  - Sticker for chat & comment
  - Voice & vocal mode
  - Fix lag
  - Fix emoji
  - Activity with emoji
  - Local push
  - Free instrumental in gameplay
  - Medal level
  - New songs recommend
  - Fix offline mode
 • View Permissions
 • 5.0
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • December 4, 2020
 • 7E41EBEFD9138CC325B3629A0C023DAAB4F89829
 • 348ab0189749a37d8328d3f24fe9709d
 • - New Skin
  - Favorites list
  - Fix bugs
  - New UI
  - Challenge mode
  - New activity
  - Fix full screen
  - Fix bugs
  - Sticker for chat & comment
  - Voice & vocal mode
  - Fix lag
  - Fix emoji
  - Activity with emoji
  - Local push
  - Free instrumental in gameplay
  - Medal level
  - New songs recommend
  - Fix offline mode
 • View Permissions
 • 4.7
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • November 29, 2020
 • 7E41EBEFD9138CC325B3629A0C023DAAB4F89829
 • 22b957e118dfd6257ce3b67257845dea
 • - Fix bugs
  - New UI
  - Challenge mode
  - New activity
  - Fix full screen
  - Fix bugs
  - Sticker for chat & comment
  - Voice & vocal mode
  - Fix lag
  - Fix emoji
  - Activity with emoji
  - Local push
  - Free instrumental in gameplay
  - Medal level
  - New songs recommend
  - Fix offline mode
 • View Permissions
 • 4.6
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • November 28, 2020
 • 7E41EBEFD9138CC325B3629A0C023DAAB4F89829
 • eff5c69ccb582ae0c08d887f30f7db16
 • - New UI
  - Challenge mode
  - New activity
  - Fix full screen
  - Fix bugs
  - Sticker for chat & comment
  - Voice & vocal mode
  - Fix lag
  - Fix emoji
  - Activity with emoji
  - Local push
  - Free instrumental in gameplay
  - Medal level
  - New songs recommend
  - Fix offline mode
 • View Permissions
 • 4.4
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • November 17, 2020
 • 7E41EBEFD9138CC325B3629A0C023DAAB4F89829
 • 72a304bc3488200bc14201e170c02e2d
 • - Challenge mode
  - New activity
  - Fix full screen
  - Fix bugs
  - Sticker for chat & comment
  - Voice & vocal mode
  - Fix lag
  - Fix emoji
  - Activity with emoji
  - Local push
  - Free instrumental in gameplay
  - Medal level
  - New songs recommend
  - Fix offline mode
 • View Permissions
 • 4.3
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • October 27, 2020
 • 7E41EBEFD9138CC325B3629A0C023DAAB4F89829
 • c59633297697f400355038a146a440a6
 • - Fix full screen
  - Fix bugs
  - Sticker for chat & comment
  - Voice & vocal mode
  - Fix lag
  - Fix emoji
  - Activity with emoji
  - Local push
  - Free instrumental in gameplay
  - Medal level
  - New songs recommend
  - Fix offline mode
 • View Permissions
 • 4.2
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • October 10, 2020
 • 7E41EBEFD9138CC325B3629A0C023DAAB4F89829
 • c24bc3dd0f409e54bcf8e67e0ef6a074
 • - Fix bugs
  - Sticker for chat & comment
  - Voice & vocal mode
  - Fix lag
  - Fix emoji
  - Activity with emoji
  - Local push
  - Free instrumental in gameplay
  - Medal level
  - New songs recommend
  - Fix offline mode
 • View Permissions
 • 4.1
 • Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich (SDK: 15)
 • July 15, 2020
 • 7E41EBEFD9138CC325B3629A0C023DAAB4F89829
 • 30e5c766cdac343daed33f24aa4349d3
 • - Sticker cho chat & bình luận
  - Voice & vocal mode
  - Fix lag
  - Fix emoji
  - Trang hoạt động với emoji
  - Đẩy cục bộ
  - Nhạc cụ miễn phí trong trò chơi
  - Cấp độ huy chương
  - Đề xuất bài hát mới
  - Sửa chế độ ngoại tuyến
 • View Permissions
 • 3.9
 • Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich (SDK: 15)
 • June 10, 2020
 • 7E41EBEFD9138CC325B3629A0C023DAAB4F89829
 • 50c846fb695e181551e2b3fc1acfff8d
 • - Đẩy cục bộ
  - Nhạc cụ miễn phí trong trò chơi
  - Cấp độ huy chương
  - Đề xuất bài hát mới
  - Sửa màn hình đăng ký
  - Sửa chế độ ngoại tuyến
 • View Permissions
 • 3.8
 • Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich (SDK: 15)
 • April 13, 2020
 • 7E41EBEFD9138CC325B3629A0C023DAAB4F89829
 • 81d533e06dddc3cdc568d83ddc47ddf3
 • - Danh sách bài hát mới
  - Chia sẻ bài hát, album và điểm cao lên trang hoạt động
  - Tổng hợp album bài hát
  - Thêm phần chơi nhạc Beat
  - Sửa nhiều lỗi
  - Đầy đủ tính năng mạng xã hội
  - Chế độ thách đấu trực tuyến (PK Mode)
  - Tặng nhạc cụ miễn phí
  - Sửa lỗi tải các bài hát
  - Cập nhật thêm bài hát mới
  - Cập nhật thêm nhiều nhạc cụ mới
 • View Permissions
Social Networks