Savyu: Super Rewards App Apk

Savyu: Super Rewards App iconShow qr code
Savyu: Super Rewards App qrcode
Follow UpdatesRequest Updates

0

0 votes, 4/ 5
Download Now

Savyu: Super Rewards App v4.0.6 Apk screenshots

Savyu: Super Rewards AppSavyu: Super Rewards AppSavyu: Super Rewards AppSavyu: Super Rewards AppSavyu: Super Rewards App

The description Savyu: Super Rewards App Apk

One single app to use at many great merchants

Earn up to 50% Savyu Dollars rewards for every purchase

Pay merchants using Savyu Dollars at a rate of 1 Savyu Dollars = 1 VND

Discover “Savyu private deals” weekly

Access Savyu exclusive events only for Savyu Members

Now available in Thao Dien, Ho Chi Minh City, and coming soon next to you

Savyu: Super Rewards App 4.0.6 APK Download BoxBack top

 • 4.0.6
 • Android 5.0 - Lollipop (SDK: 21)
 • July 3, 2020
 • D384C92AF4FD056F44543A7C562097EB1B2AD9D3
 • 4d554365f03ae5e552acff7cda43749a
 • Cám ơn bạn đã đồng hành cùng app Savyu. Chúng tôi liên tục cập nhật phiên bản nhằm mang đến cho bạn những trải nghiệm tốt hơn. Những cập nhật mới bao gồm:
  - Sửa lỗi để bạn lướt Savyu nhanh, mượt
 • View Permissions
 • 4.0.5
 • Android 5.0 - Lollipop (SDK: 21)
 • June 24, 2020
 • D384C92AF4FD056F44543A7C562097EB1B2AD9D3
 • 7fdc2f03e79af9ac6e9fa4be3e254254
 • Cám ơn bạn đã đồng hành cùng app Savyu. Chúng tôi liên tục cập nhật phiên bản nhằm mang đến cho bạn những trải nghiệm tốt hơn. Những cập nhật mới bao gồm:
  - Sửa lỗi để bạn lướt Savyu nhanh, mượt
 • View Permissions
 • 4.0.4
 • Android 5.0 - Lollipop (SDK: 21)
 • June 18, 2020
 • D384C92AF4FD056F44543A7C562097EB1B2AD9D3
 • d50a89ea59ef737ae039e7da2efa297b
 • Cám ơn bạn đã đồng hành cùng app Savyu. Chúng tôi liên tục cập nhật phiên bản nhằm mang đến cho bạn những trải nghiệm tốt hơn. Những cập nhật mới bao gồm:
  - Sửa lỗi để bạn lướt Savyu nhanh, mượt
 • View Permissions
 • 4.0.3
 • Android 5.0 - Lollipop (SDK: 21)
 • June 12, 2020
 • D384C92AF4FD056F44543A7C562097EB1B2AD9D3
 • b27afc30e10456e3d1e502eb40582a65
 • Cám ơn bạn đã đồng hành cùng app Savyu. Chúng tôi liên tục cập nhật phiên bản nhằm mang đến cho bạn những trải nghiệm tốt hơn. Những cập nhật mới bao gồm:
  - Sửa lỗi để bạn lướt Savyu nhanh, mượt
 • View Permissions
 • 4.0.2
 • Android 5.0 - Lollipop (SDK: 21)
 • June 10, 2020
 • D384C92AF4FD056F44543A7C562097EB1B2AD9D3
 • 86af48b3560249f066683c4f304fd031
 • Cám ơn bạn đã đồng hành cùng app Savyu. Chúng tôi liên tục cập nhật phiên bản nhằm mang đến cho bạn những trải nghiệm tốt hơn. Những cập nhật mới bao gồm:
  - Sửa lỗi để bạn lướt Savyu nhanh, mượt
 • View Permissions
 • 3.0.6
 • Android 5.0 - Lollipop (SDK: 21)
 • May 13, 2020
 • D384C92AF4FD056F44543A7C562097EB1B2AD9D3
 • fa04825595b900f0be2e18d905efc9e8
 • Cám ơn bạn đã đồng hành cùng app Savyu. Chúng tôi liên tục cập nhật phiên bản nhằm mang đến cho bạn những trải nghiệm tốt hơn. Những cập nhật mới bao gồm:
  - Sửa lỗi để bạn lướt Savyu nhanh, mượt
 • View Permissions
 • 3.0.5
 • Android 5.0 - Lollipop (SDK: 21)
 • March 4, 2020
 • D384C92AF4FD056F44543A7C562097EB1B2AD9D3
 • 3a5e54fa409fd5f42fe174c88bc231eb
 • Cám ơn bạn đã đồng hành cùng app Savyu. Chúng tôi liên tục cập nhật phiên bản nhằm mang đến cho bạn những trải nghiệm tốt hơn. Những cập nhật mới bao gồm:
  - Sửa lỗi để bạn lướt Savyu nhanh, mượt
 • View Permissions
 • 3.0.3
 • Android 5.0 - Lollipop (SDK: 21)
 • December 29, 2019
 • D384C92AF4FD056F44543A7C562097EB1B2AD9D3
 • 71afbf5b4e86bdfef9c70b59c1350217
 • - BAM! Từ giờ trở đi, Savyu sẽ "tút" lại nhan sắc của mình để nhìn hấp dẫn và cool ngầu hơn. Tải app và khám phá ngay nha.

  - Đăng ký tài khoản chỉ qua 3 bước đơn giản. Nhanh tay lẹ mắt bạn ơi!

  - Bạn thích sự tiện lợi của ví MoMo? Nóng hổi trên Savyu đây, nay bạn có thể mua nhiều ưu đãi hấp dẫn trên app với MoMo rồi đấy.
 • View Permissions
 • 3.0.2
 • Android 5.0 - Lollipop (SDK: 21)
 • December 18, 2019
 • D384C92AF4FD056F44543A7C562097EB1B2AD9D3
 • 4d279d24cff019541b321118001863f0
 • - BAM! Từ giờ trở đi, Savyu sẽ "tút" lại nhan sắc của mình để nhìn hấp dẫn và cool ngầu hơn. Tải app và khám phá ngay nha.

  - Đăng ký tài khoản chỉ qua 3 bước đơn giản. Nhanh tay lẹ mắt bạn ơi!

  - Bạn thích sự tiện lợi của ví MoMo? Nóng hổi trên Savyu đây, nay bạn có thể mua nhiều ưu đãi hấp dẫn trên app với MoMo rồi đấy.
 • View Permissions
 • 3.0.1
 • Android 5.0 - Lollipop (SDK: 21)
 • December 15, 2019
 • D384C92AF4FD056F44543A7C562097EB1B2AD9D3
 • 2dcb71f5ac4299d536750a3717944cb8
 • - BAM! Từ giờ trở đi, Savyu sẽ "tút" lại nhan sắc của mình để nhìn hấp dẫn và cool ngầu hơn. Tải app và khám phá ngay nha!

  - Đăng ký tài khoản chỉ qua 3 bước đơn giản. Nhanh tay lẹ mắt bạn ơi!

  - Bạn dùng Momo? Tuyệt! Tụi tui cũng vừa kết hợp cùng Momo để giúp bạn có thể mua ưu đãi trong app tiện hơn!
 • View Permissions
Social Networks