Danang Smart City icon

Danang Smart City

★★★★★
★★★★★
(4.20/5)

1.8.86Free1 month ago

Download Danang Smart City APK latest version Free for Android

Version 1.8.86
Update
Size 23.67 MB (24,824,791 bytes)
Developer Danang City
Category Apps, Travel & Local
Package Name com.smartdngapp
OS 5.0

Danang Smart City APPLICATION description

Danang Smart City is an application (completely free) for citizens
Tính năng chính:
Nhóm dịch vụ, ứng dụng phục vụ Công dân số:
- Dịch vụ Phản ánh, góp ý: Gửi ý kiẠn phản ánh, góp ý đẠn chính quyền thành phố thông qua ứng dụng Góp ý Đà Nẵng.
- Dịch vụ Tra cứu xe buýt: sử dụng các tính năng tìm kiẠm, theo dõi hoạt động của xe buýt Đà Nẵng thông qua ứng dụng Dana Bus, ứng dụng BusMap
- Dịch vụ khai thác Dữ liệu mở thông qua Cổng dữ liệu mở (Congdulieu.vn)
- Tra cứu thông tin dịch tễ, bản đồ Covid-19
- Thực hiện Dịch vụ công: thực hiện các dịch vụ công trực tuyẠn thông qua ứng dụng Cổng dịch vụ công
- Dịch vụ hỗ trợ từ cộng đồng qua ứng dụng Kuuho: giúp người dùng đưa ra các yêu cầu hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp; kêu gọi sự giúp đỡ (xe hư, sửa chữa điện, nước…) hoặc phản ánh, góp ý (Liên thông đẠn Cổng Góp ý Đà Nẵng);
- Ứng dụng Cho và Nhận: Cho/tặng hoặc tìm kiẠm các vật phẩm còn giá trị sử dụng được tặng miễn phí thông qua ứng dụng Cho và Nhận.
- Truy cập các thông tin hoạt động chỉ đạo điều hành của thành phố Đà Nẵng tại Cổng thông tin điện tử thành phố (danang.gov.vn)
- Dịch vụ tìm kiẠm nhà vệ sinh công cộng miễn phí qua ứng dụng Comfort As Home
- Dịch vụ trả phí đậu đỗ xe tại quận Hải Châu thông qua ứng dụng My Parking
- Truy cập hotline và các tiện ích của Tổng đài 1022 như Zalo Tổng đài 1022, Chatbot 1022… thông qua chuyên mục “Tiện ích”
Nhóm dịch vụ, ứng dụng phục vụ chính quyẠn số:
- Ứng dụng Quản lý văn bản và điều hành và Một cửa
- Truy cập Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố - eGov tại địa chỉ: egov.danang.gov.vn
- Truy cập Hệ thống thư điện tử công vụ thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ mail.danang.gov.vn
↓ Read more
Danang Smart City screen 1 Danang Smart City screen 2 Danang Smart City screen 3 Danang Smart City screen 4 Danang Smart City screen 5 Danang Smart City screen 6 Danang Smart City screen 7 Danang Smart City screen 8 Danang Smart City screen 9 Danang Smart City screen 10 Danang Smart City screen 11 Danang Smart City screen 12 Danang Smart City screen 13 Danang Smart City screen 14 Danang Smart City screen 15

Old versions

Version Size Update
⇢ 1.7.2 (1 variants) ↓ 27.64 MB ◴ 3 years ago
⇢ 1.8.76 (1 variants) ↓ 34.31 MB ◴ 6 months ago
⇢ 1.8.75 (3 variants) ↓ 17.47 MB ◴ 7 months ago