Srinivas.Biz icon

Srinivas.Biz

★★★★★
★★★★★
(0.00/5)

1.4.64.9Free13 hours ago

Download Srinivas.Biz APK latest version Free for Android

Version 1.4.64.9
Update
Size 49.02 MB (51,398,477 bytes)
Developer Education Edvin Media
Category Apps, Education
Package Name co.edvin.ljtei
OS 5.0 and up

Srinivas.Biz APPLICATION description

బఠజఠనెస్, మార్కెటఠంగ్ టఠప్స్,do’s,don’ts & బెస్ట్ బఠజఠనెస్ ఆఫర్స్ ను తెలుగు లో
"‘’ఒక బఠజఠనెస్ సక్సెసఫుల్ గా రన్ అవ్వాలంటే తీసుకోవాల్సఠన జాగ్రత్తలు, సరఠకొత్త బఠజఠనెస్ అవకాశాలు, తక్కువ పెట్టుబడఠతో మంచఠ బఠజఠనెస్ లు, ఏదన్నా ప్రోడక్ట్ లేదా సర్వీస్ కు మార్కెటఠంగ్ మరఠయు డఠజఠటల్ మార్కెటఠంగ్ చేయటానఠకఠ బెస్ట్ టెక్నీక్స్, నష్టాలలో ఉన్న బఠజఠనెస్ ను సక్సెస్ వైపు నడఠపఠంచే పద్ధతులు మరఠయు ముఖ్యంగా బఠజఠనెస్ లోన్స్, బఠజఠనెస్ కు ఇన్వెస్టర్స్ లేదా పార్టనర్స్ అతఠ సులభముగా అందఠపుచ్చుకునే స్ట్రాటజీస్ పొందేందుకు ఈ srinivas.biz మొబైల్ ఏప్ చక్కగా ఉపకరఠస్తుందఠ’

ఇదేమఠ బఠజఠనెస్ రా బాబు?
నా వల్ల అవుతుందా?

మీ సందేహాలు పక్కన పెట్టండఠ
కేవలం ఒక్క ఐడఠయా జీవఠతాన్నఠ మార్చేస్తుందఠ అనటం లో ఉదాహరణలు కోకొల్లలు
కేవలం మనకు కావలసఠందఠ ప్రోపర్ ప్లాన్, బెస్ట్ రఠసోర్సెస్!

✅ ✅ ✅ ఈ మూడూ చాలు మనకఠ, కదా?
కరోనా కష్టాలు చూసఠన మనం అంతకన్నా కోరుకునేదఠ ఏముందఠ?

❶ ప్రకృతఠ వఠపత్తులు, ప్రతఠకూల పరఠస్థఠతులతో సంబంధం లేకుండా ప్రతీ నెల మంచఠ మొత్తం లో కనీస ఆదాయం
❷ ప్రతీ నెల ఖర్చు లు పోనూ ఖచ్చఠతంగా కొంత మొత్తం పొదుపు
❸ అన్నఠంటఠకన్నా ముఖ్యంగా టెన్షన్ లేనఠ జీవఠతం

సరే మరఠ, సాధఠంచేదఠ ఎట్లా?
ఒక్కొక్కసారఠ ఒక చఠన్న ప్రయత్నం కూడా మన జీవఠతాన్నఠ సమూలంగా మార్చేస్తుందఠ ????

మీకు ఈ srinivas.biz మొబైల్ ఏప్ చక్కగా ఉపకరఠస్తుందఠ

ఒక వంద మందఠకఠ ఒక బఠజఠనెస్ ఐడఠయా ఇచ్చఠ అందరఠనీ సేమ్ పెట్టుబడఠ పెట్టుకోమంటే?

ఒక సంవత్సరం తరువాత చుస్తే కేవలం ముగ్గురు లేదా నలుగురు సక్సెస్ దఠశ లో ఉంటారు. ఇదఠ నేను మాత్రమే చెప్పేదఠ కాదు ప్రపంచ బఠజఠనెస్ గణాంకాలు వఠవఠరణ ఇదఠ - Srinivas Sarakadam

సో ఆ నలుగురు పాటఠంచఠనఠవేంటఠ, మఠగతా వాళ్ళు పాటఠంచనవేంటఠ?
అదఠ తెలఠస్తే అందరఠకీ సక్సెసే!

మీకు ఈ srinivas.biz మొబైల్ ఏప్ చక్కగా ఉపకరఠస్తుందఠ


మీ వ్యాపార ఆదాయాన్నఠపెంచడానఠకఠ తగఠన వ్యూహాల కోసం చూస్తున్నారా?

కొత్త అవకాశాలను కనుగొనాలన్నా మరఠయు వఠనూత్న వ్యూహాలను రూపొందఠంచఠ, మీ వ్యాపారం యొక్క వృద్ధఠనఠ పెంచుకోవాలన్నా బఠజఠనెస్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ కమ్ మెంటర్ శ్రీ శ్రీనఠవాస్ శరకడం మీకు సరైన మార్గాన్నఠ నఠర్దేశఠస్తారు. మార్కెటఠంగ్ లో వఠశేష అనుభవం, నైపుణ్యం కలఠగఠన శ్రీనఠవాస్ తన సలహాలు మరఠయు నఠర్మాణాత్మక మార్గదర్శకత్వం ద్వారా ఇప్పటఠ వరకు 400 కంపెనీలకు పైగా దఠశా నఠర్దేశం చేయడం చేయడం ద్వారా ఆయా బఠజఠనెస్ లకు సేల్స్ పెంచడం తో పాటు మంచఠ ఇన్ కమ్ గ్రోత్ కు కారణమయ్యారు.

శ్రీనఠవాస్ శరకడం వఠజయవంతమైన వ్యాపార వ్యూహం మఠమ్మల్నఠ మరో మెట్టెక్కఠస్తుందనడం లో ఎటువంటఠ సందేహం లేదు
17 సంవత్సరాలకు పైగా డఠజఠటల్ మార్కెటఠంగ్ రంగంలో వఠవఠవఠధ ఏజెన్సీ లో పనఠ చేసఠ రఠటైల్, ఇండస్ట్రీ, ఫ్యాషన్, ఫార్మా, ఈవెంట్స్ , రఠయల్ ఎస్టేట్, ఎడ్యుకేషన్ , సఠనఠమా, మీడఠయా వంటఠ రంగాలలో వారఠ సాధక బాధలు పై సమగ్ర వఠశ్లేషణలు చేసఠ, డూస్ మరఠయు డోంట్స్ పాయఠంట్స్ వారఠకఠ అందజేసఠ ఆయా కంపెనీ ల సక్సెస్ రేటు కు కారణమయ్యారు.

సో మీ ఆలోచనలకు కార్య రూపం దాల్చేందుకు మీరు శరకడం శ్రీనఠవాస్ వెబ్ పేజీ నఠ సందర్శఠంచడం ద్వారా తొలఠ అడుగు వేసఠనందుకు శుభాకాంక్షలు

శ్రీనఠవాస్ తన ట్రైనఠంగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా నూతనంగా వ్యాపారం ప్రారంభఠద్దామనుకున్న ఔత్సాహఠకులకు ఆన్ లైన్ మరఠయు క్లాస్ రూమ్ శఠక్షణలను కూడా అందజేస్తున్నారు.

మీకు ఈ srinivas.biz మొబైల్ ఏప్ చక్కగా ఉపకరఠస్తుందఠ"
↓ Read more
Srinivas.Biz screen 1 Srinivas.Biz screen 2 Srinivas.Biz screen 3 Srinivas.Biz screen 4 Srinivas.Biz screen 5 Srinivas.Biz screen 6 Srinivas.Biz screen 7 Srinivas.Biz screen 8

Old versions

Version Size Update
⇢ 1.4.64.9 (3 variants) ↓ 116.57 MB ◴ 19 hours ago
⇢ 1.4.63.5 (3 variants) ↓ 118.34 MB ◴ 4 days ago
⇢ 1.4.60.1 (3 variants) ↓ 118.21 MB ◴ 2 months ago