UEH Student icon

UEH Student

★★★★★
★★★★★
(0.00/5)

1.1.2Free1 month ago

Download UEH Student APK latest version Free for Android

Version 1.1.2
Update
Size 57.15 MB (59,928,235 bytes)
Developer UEH - IT
Category Apps, Education
Package Name vn.edu.ueh.student
OS 6.0 and up

UEH Student APPLICATION description

Mobile application for UEH students
Ứng dụng trên di động dành cho sinh viên UEH bao gồm các tính năng: thẻ sinh viên điện tử; check-in điểm danh tham gia hoạt động; nhận các thông tin , thông báo, hoạt động, sự kiện mới nhất của UEH; tra cứu và thực hiện các dịch vụ trực tuyẠn.
↓ Read more
UEH Student screen 1 UEH Student screen 2 UEH Student screen 3 UEH Student screen 4 UEH Student screen 5 UEH Student screen 6 UEH Student screen 7 UEH Student screen 8 UEH Student screen 9