VNDIRECT Trading Application Apk

VNDIRECT Trading Application iconShow qr code
VNDIRECT Trading Application qrcode
Follow UpdatesRequest Updates

0

505 votes, 3.5/ 5
 • Apps, Finance
 • VNDIRECT Trading Application on google playGoogle Play
 • 2.7.0-VnDirect
 • Android 4.1.x - Jelly Bean
 • VNDIRECT
 • 0
Download Now

VNDIRECT Trading Application v2.7.0-VnDirect Apk screenshots

VNDIRECT Trading ApplicationVNDIRECT Trading ApplicationVNDIRECT Trading ApplicationVNDIRECT Trading ApplicationVNDIRECT Trading ApplicationVNDIRECT Trading Application

The description VNDIRECT Trading Application Apk

Applications for modern securities investors, with essential functions to help you go the market and make investment decisions accurately and promptly.

- Place orders to buy or sell securities transactions extremely fast.
- Subscribe to news, indices, volatility of the market.
- Tracking portfolio, profits and losses and the latest updates from the stock exchange.

A product of the Stock Corporation VNDIRECT.

VNDIRECT Trading Application 2.7.0-VnDirect APK Download BoxBack top

 • 2.7.0-VnDirect
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • June 14, 2019
 • 941050E645E538BEED35A819DA9EF0D96960E3B0
 • 032157e23836fec0837f3b3a9c2b7d92
 • View Permissions
 • 2.6.2-VnDirect
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • May 10, 2019
 • 941050E645E538BEED35A819DA9EF0D96960E3B0
 • 8d180d4cef7bd0d2015958569bf9a6ff
 • View Permissions
 • 2.6.1-VnDirect
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • April 10, 2019
 • 941050E645E538BEED35A819DA9EF0D96960E3B0
 • 2aeac6027854438c121626d0eec63538
 • View Permissions
 • 2.6.0-VnDirect
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • March 30, 2019
 • 941050E645E538BEED35A819DA9EF0D96960E3B0
 • a9745820e927dabfd0f730dbe76f0e96
 • View Permissions
 • 2.5.0-VnDirect
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • March 18, 2019
 • 941050E645E538BEED35A819DA9EF0D96960E3B0
 • eb7bf77a940bd12d47546c44a79ec14a
 • View Permissions
 • 2.4.1-VnDirect
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • February 19, 2019
 • 941050E645E538BEED35A819DA9EF0D96960E3B0
 • 815f43b550e5fab15bf02828832cea74
 • View Permissions
 • 2.4.0-VnDirect
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • January 25, 2019
 • 941050E645E538BEED35A819DA9EF0D96960E3B0
 • 21b26d005f59acb93abafc47550f0329
 • View Permissions
 • 2.2.0-VnDirect
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • December 11, 2018
 • 941050E645E538BEED35A819DA9EF0D96960E3B0
 • b7c1bae7d956d89ce8b6fe1ee2df77d2
 • View Permissions
 • 2.1.1-VnDirect
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • November 30, 2018
 • 941050E645E538BEED35A819DA9EF0D96960E3B0
 • 02e28774c3a9d0aef76e0f1e8e1244ce
 • View Permissions
 • 2.0.4-VnDirect
 • Android 4.1.x - Jelly Bean (SDK: 16)
 • November 23, 2018
 • 941050E645E538BEED35A819DA9EF0D96960E3B0
 • ce1244d311a73df8c42e67c79c7207c9
 • View Permissions

10 recent comments of VNDIRECT Trading Application APK

TUT 911

App chay rat hao pin do khi thoat ra hoan toan roi van chay ngam, cac ban vndrect can fix loi nay.

BINH DO

sau khi update ko mở được app

Nga Can

Sau khi update ko mở được ứng dụng

Duc Nguyen

Xài được. Nhưng thắc mắc là muốn coi tất cả các mã thì phải làm sao ạ ?

Đông Nguyễn

Em hi vọng VnDirect sẽ thêm chức năng Sort danh mục theo alphabet để dễ nhìn hơn khi click vào cột tiêu đề, giống như bảng giá vậy ạ.

Nguyễn Hoàng Tuấn

Thêm chức năng giao dịch tiền nhé

Bảo Cường

Không có bảng giá chi tiết các mã cho từng thị trường, VNX, HNX...

Tram Vo Minh

Lấy OTP thường treo. Khó thoát ra.

Pham Vu

Treo dang nhap thuong xuyen

Dang Tuan Nguyen

Nên chia biểu đồ thành hai vùng. Vùng một là giá. Vùng 2 là khối lượng. Vùng khối lượng để dịch chuyển biểu đồ. Còn vùng giá thì để xem giá. Hãy tham khảo Vnchart by Thúy Phạm.

Social Networks