YES Tm icon

YES Tm

★★★★★
★★★★★
(0.00/5)

1.0.7Free1 week ago

Download YES Tm APK latest version Free for Android

Version 1.0.7
Update
Size unknown
Developer Agamyrat Yegenmyradow
Category Apps, Business
Package Name com.babageldiorunov.yes_service
OS 6.0

YES Tm APPLICATION description

Y.E.S. - your endless services, ваши нескончаемые услуги!
Y.E.S. - ( your endless services) yagny "sizin tükeniksiz hyzmatlarňyz" - hyzmatlary we hyzmatlara degişli harytlary, hyzmat beriji dükanlary we şirketleri goşmak üçin döredilen ilkinji hem programma, hem oýun türkmen platformasy!
Size hyzmat gerekmi? Uzaga gitmek gerekdäl, bizde ähli hyzmatlar bar! Programmamyzy indiriň, islendik hyzmatyňyzy yurdumyzyň islendik welayatynyň, islendik etrabynyň, islendik şäherinden ya da obasyndan biziň programmamyzyň üsti bilen tapyp bilersiniz! Awtohyzmatlar, gurluşyk, saglyk, bilim berme, toý mekanlary, iýmit eltip berme, frilans, mebel ýasama, gözellik salonlary we ş.m. hyzmatlar bizin platformamyzda jemlenen.
Agza boluň, hyzmatlara baha beriň, eger-de özüňiz hyzmat beriji akkaunt bolsaňyz öz profiliňize hyzmat fotolarny goşuň, özüňiz ya-da firmaňyz barada ähli maglumatlary dolduryň, täzeliklerňizi paýlaşyp duruň, beýleki ulanyjylar bolsa siziň yerine yetirip beren hyzmatyňyz üçin baha berip we teswir yazyp bilerler. Y.E.S. - programmasy size berlen bahalara we teswirlere görä ortaça balyñyzy çykarar, balyňyzyň daşyndaky reňk :
- gyzyl bolsa, diýmek size berlen bahalar pes, siziň yerine yetirýän hyzmatyňyzyň hili pes bolmagy mümkin;
-sary bolsa, berlen bahalar ortaça, ynamly akkauntlara degişli hasap edilýär;
- ýaşyl bolsa, berlen bahalar ýokary, has ynamly akkauntlara degişli hasap edilýär.
Ýokary baha almaga synanşyň, konkurent boluň, has ynamly akkauntlaryň hataryna giriň.
Y.E.S. programmasy bilen içinizi gysdyrmaň, internediňiz ýiten wagty oýnumyzy oýnaň, bizden daşlaşmaň)
↓ Read more
YES Tm screen 1 YES Tm screen 2 YES Tm screen 3 YES Tm screen 4