Ýeňil söwda icon

Ýeňil söwda

★★★★★
★★★★★
(0.00/5)

3.7.4Free1 month ago

Download Ýeňil söwda APK latest version Free for Android

Version 3.7.4
Update
Size 10.90 MB (11,432,324 bytes)
Developer Yenil Hyzmat
Category Apps, Shopping
Package Name com.grsofts.yhagent
OS 5.1

Ýeňil söwda APPLICATION description

Ýeňil söwda bilen söwdaňyzy ýeňilleşdiriň
“Ýeňil söwda” - bu Ýeňil hyzmat online söwda dükanynyň mobil programmasydyr. Bu programma ýurdumyzda ilkinjileriň hatarynda lomaý we bölek bahadan harytlary sargyt edip bolýan mobil platformalaryň biridir.
Şu wagtky programmadyky harytlar:
- Gurluşyk harytlar
- Hojalyk harytlar
- Elektronika harytlar
- Hojalyk tehnikalar
- Santehnika harytlar
- Mekdep we ofis harytlar
- Welosiped we şaýlary
- Çagalar üçin oýanawaçlar
- Parfýumeriýa harytlary
- Täze ýyl harytlary
Näme üçin Ýeňil söwda?!
- Online ýagdaýda harytlarymyzyň bahalaryny görmek we harytlar barada giňişleýin maglumat almak
- Müşderilerimizi lomaý bahadan satylýan ýokary hilli harytlarymyz bilen üpjün etmek
- Edilen sargytlar 24 sagadyň dowamynda eltip berilýär (Aşgabat şäheriniň çägine)
- Sargyt edilen harytlary ýerinde barlap almak we islegiňizi kanagatlandyrmadyk ýagdaýda yzyna gaýtaryp almak hyzmaty
- “Ýeňil söwda” online söwda dükanynyň esasy maksady - müşdeleriniň isleglerini kanagatlandyrmak we ýokary hilli hyzmat etmek!
- Islendik soragyňyza online jogap alyň
VIP ulanyjy boluň we harytlary arzanladyş bilen sargyt ediň!
- Sargydy öýüňizden çykmazdan oturan ýeriňizde bank kartlary (aýlyk karty) arkaly töleg ediň
- TMCELL belgiňize bank kartyndan töleg geçiriň
↓ Read more
Ýeňil söwda screen 1 Ýeňil söwda screen 2 Ýeňil söwda screen 3 Ýeňil söwda screen 4 Ýeňil söwda screen 5 Ýeňil söwda screen 6 Ýeňil söwda screen 7 Ýeňil söwda screen 8 Ýeňil söwda screen 9 Ýeňil söwda screen 10 Ýeňil söwda screen 11 Ýeňil söwda screen 12 Ýeňil söwda screen 13 Ýeňil söwda screen 14

Old versions

Version Size Update
⇢ 3.4.0 (3 variants) ↓ 9.87 MB ◴ 10 months ago
⇢ 3.2.0 (2 variants) ↓ 8.87 MB ◴ 11 months ago
⇢ 3.1.0 (2 variants) ↓ 10.09 MB ◴ 11 months ago