UEHer icon

UEHer

★★★★★
★★★★★
(0.00/5)

1.1.5Free2 weeks ago

Download UEHer APK latest version Free for Android

Version 1.1.5
Update
Size 10.33 MB (10,835,435 bytes)
Developer UEH - IT
Category Apps, Education
Package Name vn.edu.ueh.staff
OS 6.0 and up

UEHer APPLICATION description

Mobile app for UEHer
Ứng dụng trên di động dành cho UEHer bao gồm các tính năng: thẻ giáo viên điện tử; check-in điểm danh tham gia hoạt động; nhận các thông tin, thông báo, hoạt động, sự kiện mới nhất của UEH; tra cứu và thực hiện các dịch vụ trực tuyẠn.
↓ Read more
UEHer screen 1 UEHer screen 2 UEHer screen 3 UEHer screen 4 UEHer screen 5 UEHer screen 6 UEHer screen 7 UEHer screen 8 UEHer screen 9

Old versions

Version Size Update
⇢ 1.0.5 (1 variants) ↓ 25.89 MB ◴ 11 months ago
⇢ 1.1.5 (3 variants) ↓ 10.08 MB ◴ 2 weeks ago
⇢ 1.1.3 (1 variants) ↓ 4.28 MB ◴ 4 months ago